Easy Unit Conversion

Gigagram, Mass

Gigagram, symbol Gg, is a prefixed form used to indicate multiples of gram.Read more

1 gigagram = 109 gram

List of all Gigagram to other mass units individual converters.
Convert  Gigagram

Metric, SI

Yottagram Yg 10-15
Zettagram Zg 10-14
Exagram Eg 10-9
Petagram Pg 10-6
Teragram Tg 0.001
Megagram Mg 1000
Kilogram kg 1000000
Hectogram hg 10000000
Decagram dag 100000000
Gram g 1000000000
Decigram dg 10000000000
Centigram cg 10000000000×101
Milligram mg 10000000000×102
Microgram µg 10000000000×105
Nanogram ng 10000000000×108
Picogram pg 10000000000×1011
Femtogram fg 10000000000×1014
Attogram ag 10000000000×1017
Zeptogram zg 10000000000×1020
Yoctogram yg 10000000000×1023

Metric, non SI

Exatonne Et 10-15
Petatonne Pt 10-14
Teratonne Tt 10-9
Gigatonne Gt 10-6
Megatonne Mt 0.001
Kilotonne kt 1
Tonne t 1000
Decitonne dt 10000
Centitonne ct 100000
Millitonne mt 1000000
Microtonne µt 1000000000
Carat CD 5000000000

U.S./Imperial, Avoirdupois

Long ton (UK) l.tn. 984.2065
Short ton (US) t 1102.3113
Long hundredweight cwt 19684.1306
Short hundredweight cwt 22046.2262
Quarter qtr 78736.5222
Quarter (US) qtr 88184.9049
Stone st 157473.0444
Pound lb 2204622.6218
Ounce oz 35273961.9496
Dram 564383391.1933
Grain gr 1543235835×101

Apothecaries

Pound 2679228.8807
Ounce oz 32150746.5686
Dram 257205972.549
Scruple 771617917.6471
Grain gr. 1543235835×101

Troy

Pound troy 2679228.8807
Ounce oz t 32150746.5686
Pennyweight dwt 643014931.3726
Grain gr 1543235835×101
Mite 3086471671×102
Doite 7407532009×103

Result formatting:

Decimal precision:

Apply digit grouping:

Conversion settings