Easy Unit Conversion

Teragram, Mass

Teragram, symbol Pg, is a prefixed form used to indicate multiples of gram.Read more

1 teragram = 1012 gram

List of all Teragram to other mass units individual converters.
Convert  Teragram

Metric, SI

Yottagram Yg 10-14
Zettagram Zg 10-9
Exagram Eg 10-6
Petagram Pg 0.001
Gigagram Gg 1000
Megagram Mg 1000000
Kilogram kg 1000000000
Hectogram hg 10000000000
Decagram dag 10000000000×101
Gram g 10000000000×102
Decigram dg 10000000000×103
Centigram cg 10000000000×104
Milligram mg 10000000000×105
Microgram µg 10000000000×108
Nanogram ng 10000000000×1011
Picogram pg 10000000000×1014
Femtogram fg 10000000000×1017
Attogram ag 10000000000×1020
Zeptogram zg 10000000000×1023
Yoctogram yg 10000000000×1026

Metric, non SI

Exatonne Et 10-14
Petatonne Pt 10-9
Teratonne Tt 10-6
Gigatonne Gt 0.001
Megatonne Mt 1
Kilotonne kt 1000
Tonne t 1000000
Decitonne dt 10000000
Centitonne ct 100000000
Millitonne mt 1000000000
Microtonne µt 10000000000×102
Carat CD 5000000000×103

U.S./Imperial, Avoirdupois

Long ton (UK) l.tn. 984206.5276
Short ton (US) t 1102311.3109
Long hundredweight cwt 19684130.5522
Short hundredweight cwt 22046226.2185
Quarter qtr 78736522.2089
Quarter (US) qtr 88184904.874
Stone st 157473044.4178
Pound lb 2204622621.8488
Ounce oz 3527396195×101
Dram 5643833912×102
Grain gr 1543235835×104

Apothecaries

Pound 2679228880.719
Ounce oz 3215074657×101
Dram 2572059725×102
Scruple 7716179176×102
Grain gr. 1543235835×104

Troy

Pound troy 2679228880.719
Ounce oz t 3215074657×101
Pennyweight dwt 6430149314×102
Grain gr 1543235835×104
Mite 3086471671×105
Doite 7407532009×106

Result formatting:

Decimal precision:

Apply digit grouping:

Conversion settings